HARTSLAGNU.NL

 

HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. HartslagNu vervangt de alarmeringssystemen AED-alert en AED-locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in een van deze twee systemen zijn nu opgenomen in HartslagNu.

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto 'Van elkaar, met elkaar en voor elkaar' streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

HartslagNu.nl is een systeem dat door de 112 meldkamer regio Eindhoven gebruikt wordt ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening bij een hartstilstand. Iedereen die een hartstilstand krijgt, is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED.

Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het systeem opgestart. Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat HartslagNu aan het werk. Het systeem zoekt in een straal rondom de postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer naar ingeschreven burgerhulpverleners. Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen: 1. Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie; 2. Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening. Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt kostbaar tijdverlies voorkomen.

De route naar het slachtoffer wordt meegestuurd in de vorm van een URL. Met jouw smartphone kun je deze URL activeren en krijg je de route in de vorm van een kaart met hierop de route getekend (Googlemap).

Kijk voor meer informatie op www.hartslagnu.nl. Iedereen die een reanimatiecursus heeft gevolgd, kan zich hier kosteloos aanmelden.