Aanvragen EHBO bij een evenement

De EHBO vereniging Leende verzorgt verlening van eerste hulp tijdens diverse evenementen in Leende. Wij vragen u om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons contact op te nemen. Soms blijkt dat zaken als EHBO pas op het laatste moment geregeld worden terwijl een datum al vele maanden van te voren bekend is.

De evenementencoördinator kan u hierover verder informeren.  Indien u met ons contact opneemt zal onze coördinator van u een aantal gegevens nodig hebben, zoals:

 

- de datum, het tijdstip en de locatie(s);

- de aard van het evenement;

- het aantal verwachte deelnemers/toeschouwers/bezoekers; 

- een indicatie van in het verleden gebleken noodzaak tot hulpverlening; 

- de getroffen veiligheidsmaatregelen; 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon van uw organisatie of vereniging. 

 

Aangezien preventie van ongevallen voorop staat, verlenen wij als vereniging geen medewerking indien daartoe naar onze mening onvoldoende maatregelen zijn getroffen. Wij verwachten dat aan onze vrijwilligers alle noodzakelijke medewerking wordt verleend. Mocht blijken dat afspraken niet zijn nagekomen en dat daardoor de veiligheid of de hulpverlening onvoldoende is gegarandeerd, dan behouden wij ons het recht voor om ter plaatse af te zien van het meewerken aan uw evenement.

 

Wij wijzen u erop dat onze leden slechts eerste hulp verlenen in afwachting van professionele hulpverlening. Relatief kleine ongevallen kunnen wij zelf afhandelen. Wij vragen u als organisatie te voorzien in het eventuele vervoer van een slachtoffer naar een huisarts of ziekenhuis. 

 

Verstuur hier uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 


captcha
Powered by BreezingForms