Noodsituatie?

Laat direct 112 bellen en vermeld:

 • Uw naam
 • Welke hulpdienst u wilt hebben
 • Wat er is gebeurd
 • Waar u zich bevindt
 • Hoeveel slachtoffers er zijn
 • Wat de slachtoffers mankeren

Is er een ongeval en heeft u een 1e hulp opleiding gehad, werk dan volgens het schema uit het Oranje Kruis boekje.

 

Algemeen advies in geval van nood:

 • Let op gevaar
 • Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert
 • Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
 • Zorg voor professionele hulp
 • Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt

Andere belangrijke telefoonnummers:

Politie algemeen: 0900 8844
Algemeen Alarmnummer: 112